Så startar du en idrottsförening

Visste du att varannan svensk är med i en idrottsförening? Idrotten är en stor rörelse i Sverige och idag finns det ca 20 000 idrottsföreningar i Sverige. Idrotten bidrar till bättre hälsa, vänner för livet och många nyttiga lärdomar. En idrottsförening är som en demokrati i miniatyr där medlemmarna själva är med påverkar sin förening. Att vara aktiv i en idrottsförening kommer ge dig erfarenheter som du har nytta av i andra delar av livet. Du kommer bli bättre på att samarbete, ta motgångar och dela glädje när det går bra för föreningen. Har du själv någon gång funderat på att starta en idrottsförening? Kanske är ni ett gäng som spelar fotboll tillsammans och vill få lite mer struktur runt era aktiviteter. Eller spelar ni innebandy tillsammans regelbundet och vill starta en förening? Hur gör du för att starta en idrottsförening? Vad behöver ni tänka på? Finns det stöd och bidrag att söka?

Så kommer ni igång med er idrottsförening

Börja processen med att kolla alla intressenter till ett möte. Det är viktigt att alla får vara med från början och blir inbjudna till mötet. Syftet med mötet ska vara att bilda er förening. Tänk på att vara tydlig med mötets syfte i möteskallelsen. Under mötet ska ni göra en närvarolista. Närvarolistan kommer även vara er röstlängd om det skulle vara så att det behövs några omröstningar under mötet. Mötet startar med att ni väljer ordförande för mötet, en sekreterare samt justeringsmän. Det finns vissa punkter som bör vara med på mötet. Exempel på punkter som ni bör ha med är fastställa stadgar för föreningen och bestämma vilket namn som förening ska ha. läs mer på svenskidrott.se för att se alla punkter som bör vara med på mötet. Efter att samtliga punkter är behandlade och mötet är avslutat har ni bildat er nya idrottsförening. Tänk på att alltid skriva protokoll på er möten och under ert första möte är detta extra viktigt så ni kan gå tillbaka och se att allt gick rätt till. I protokollet ska ni skriva med vilka som var med på mötet samt vad ni bestämde under mötet.

Ska föreningen registreras?

Grattis till bildandet av er förening! Om ni vill att er förening ska tillhöra ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) så behöver ni ett organisationsnummer. Det gäller alla föreningen, från fotboll till innebandy och även biljard stockholm. Ert organisationsnummer kommer ni få när er ansökan om medlemskap i SF är godkänd och klar. Ett organisationsnummer för en idrottsförening består av fyra eller fem siffror. Ert organisationsnummer kommer ni använda vid kontakter inom idrottsrörelsen. En idrottsförening måste inte vara med i RF men det det finns fördelar med att vara i förbundet. Fundera gärna över vad som är bäst för just er förening. Om er förening till exempel vill ansöka om bidrag från kommunen så har många kommuner det som krav att föreningen ska vara med i RF. Att vara medlem i RF kostar inget men att vara med ett medlemskap i SF brukar vara förknippat med en medlemsavgift. Avgiften varierar mellan olika SF. Om er förening är ansluten till RF har ni också rätt till LOK-stöd, vilket är statliga lokala aktivitetsstödet.